Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2018

Monika Brusenbauch Meislová:
Andrew Glencross: Why the UK Voted for Brexit: David Cameron’s Great Miscalculation [146]

Meislová, Monika Brusenbauch. 2018. „Andrew Glencross: Why the UK Voted for Brexit: David Cameron’s Great Miscalculation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (1): 146-150

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz