Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2018

Lenka Kissová:
Blanka Říchová a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech [141]

Kissová, Lenka. 2018. „Blanka Říchová a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (1): 141-142

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz