Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2018

Czech issue

Content

Articles

Marta Vohlídalová:
Women Researchers in the Age of the Five‑Year Plan and in the Age of Competition: Women’s Research Careers before and after 1989 [3]

Lenka Slepičková, Petr Fučík:
The Use of Preschool Education in the Czech Republic: Who Can’t Get a Spot in Preschool? [35]

Alena Pařízková, Ema Hrešanová, Alena Glajchová:
An Intersection of Two Life Changes in Social‑Science Research on Women’s Health [63]

Tatiana Sedláková, Lucie Galčanová, Andrea Bělehradová:
‘It’s Raining, Grandpa, Let’s Go Out! So We Went.’ Grandfathering as an Essential Role for Older Men [101]

Discussion

Ondřej Špaček:
Jak neargumentovat při transformaci proměnné [127]

Antonín Paleček:
Odpověď na diskusní příspěvek O. Špačka „Jak neargumentovat při transformaci proměnné“ [134]

Book Reviews

Stanislav Holubec:
Tereza Pospíšilová: Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Studie transnacionální filantropie [139]

Lenka Kissová:
Blanka Říchová a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech [141]

Lukáš Novotný:
Karl-Siebert Rehberg, Franziska Kunz, Tino Schlinzig (eds.): PEGIDA. Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Analysen im Überblick [143]

Monika Brusenbauch Meislová:
Andrew Glencross: Why the UK Voted for Brexit: David Cameron’s Great Miscalculation [146]

Michal Trčka:
Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost [151]

Information

Jakub Mlynář:
Půlstoletí Garfinkelových Studies in Ethnomethodology: Zpráva z konference „Harold Gafinkel’s ‘Studies in Ethnomethodology’ – Fifty Years After“, Kostnice, 26.–28. 10. 2017 [155]

Barbora Nohlová, Kateřina Mildnerová:
Zpráva z „Olomoucké religionistické konference“, Olomouc, 20.–21. 9. 2017 [160]

Jaroslav Šotola, Jakub Konečný, Hedvika Novotná:
Konference „Field Research in Anthropology: Unity and Diversity“, Olomouc, 3.–4. 10. 2017 [163]

František Znebejánek:
7. olomoucká sociologická podzimní konference „Společnost a sociologie“, Olomouc, 18.–20. 10. 2017 [165]

Nicole Horáková:
8. česko-slovenské sociologické dny „Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu“, Ostrava, 23. 11. 2017 [166]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz