Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Reviewers of Articles Decided in 2017 [981]

, . 2017. „Reviewers of Articles Decided in 2017.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 981

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz