Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Lenka Kissová:
Vic Satzewich: Points of Entry [972]

Kissová, Lenka. 2017. „Vic Satzewich: Points of Entry.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 972-973

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz