Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Erika Palmer:
Morten Knudsen and Werner Vogd (eds): Systems Theory and the Sociology of Health and Illness: Observing Healthcare [969]

Palmer, Erika. 2017. „Morten Knudsen and Werner Vogd (eds): Systems Theory and the Sociology of Health and Illness: Observing Healthcare.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 969-971

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz