Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Romana Careja:
Louise Ryan, Umut Erel and Alessio D’Angelo (eds): Migrant Capital: Networks, Identities and Strategies [963]

Careja, Romana. 2017. „Louise Ryan, Umut Erel and Alessio D’Angelo (eds): Migrant Capital: Networks, Identities and Strategies.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 963-965

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz