Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Petr Kaderka:
Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis [959]

Kaderka, Petr. 2017. „Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 959-962

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz