Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Roger Dale:
Analysing HEism [947]

Dale, Roger. 2017. „Analysing HEism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 947-956

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz