Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2017

Ondřej Špaček:
Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová: Sídliště, jak dál? [635]

Špaček, Ondřej. 2017. „Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová: Sídliště, jak dál?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 635-637

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz