Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2017

Jiří Šubrt:
Émile Durkheim a česká sociologie: ke 100. výročí úmrtí významného francouzského sociologa [627]

Šubrt, Jiří. 2017. „Émile Durkheim a česká sociologie: ke 100. výročí úmrtí významného francouzského sociologa.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 627-634

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz