Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

---:
Social Stratification Survey” affair [419]

---, . 1993. „Aféra “výzkum stratifikace”.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 419

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz