Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Rüdiger Kipke:
Democracy in the political system of the Federal Republic Germany [413]

Kipke, Rüdiger. 1993. „Demokracie v politickém systému Spolkové republiky Německo.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 413-418

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz