Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Jindřich Fibich:
Conference on transformation of the political cultures in Central-Eastern Europe [411]

Fibich, Jindřich. 1993. „Konference o transformaci politických kultur středovýchodní Evropy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 411-412

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz