Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Petr Matějů:
Determinants of Economic Success in the First Stage of the Post-Communist Transformation. The Czech Republic, 1989-1992 [341]

Matějů, Petr. 1993. „Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi postkomunistické transformace. Česká republika 1989-1992.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 341-366

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz