Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Joseph Hraba, Allan L. McCutcheon, Betty Dobratz, Jiří Večerník:
Class Resources and Participation in the Czechoslovak Reform [326]

Hraba, Joseph, Allan L. McCutcheon, Betty Dobratz, Jiří Večerník. 1993. „Třídní zdroje a participace na československé reformě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 326-340

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz