Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Petr Matějů, Blanka Řeháková:
Revolution for Whom? An Analysis of Selected Patterns of Intragenerational Mobility in the Czech Republic, 1989-1992 [309]

Matějů, Petr, Blanka Řeháková. 1993. „Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců intragenerační mobility v období 1989-1992.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 309-325

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz