Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Georges Mink, Jean-Charles Szurek:
Adaptation and Conversion Strategies of Former Communist Elites] [295]

Mink, Georges, Jean-Charles Szurek. 1993. „Strategie adaptace a konverze bývalých komunistických elit .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 295-308

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz