Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Petr Matějů, Jiří Večerník:
Introduction to issue of the social stratification [291]

Matějů, Petr, Jiří Večerník. 1993. „Úvodem k číslu věnovanému sociální stratifikaci.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 291-294

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz