Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Ludmila Fialová:
New demographic behaviour. The 4th demographical colloquium [404]

Fialová, Ludmila. 1993. „Le nouveau comportement demographique. Le 4 eme colloque demographique.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 404-408

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz