Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Pavla Horská:
Evelyne Sullerot: Quels peres? Quels fils? [402]

Horská, Pavla. 1993. „Evelyne Sullerot: Quels peres? Quels fils? .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 402-403

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz