Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Stein Ringen:
Amartya Sen: Inequality Reexamined [399]

Ringen, Stein. 1993. „Amartya Sen: Inequality Reexamined.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 399-399

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz