Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Veronika Gregorová:
Konference „Stárnutí 2016“, Praha, 21.–22. 10. 2016 [337]

Gregorová, Veronika. 2017. „Konference „Stárnutí 2016“, Praha, 21.–22. 10. 2016.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 337

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz