Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Luděk Jirka:
Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci [322]

Jirka, Luděk. 2017. „Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 322-325

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz