Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Jiří Nekvapil:
Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel. The Creation and Development of Ethnomethodology [319]

Nekvapil, Jiří. 2017. „Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel. The Creation and Development of Ethnomethodology.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 319-321

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz