Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Jakub Homolka:
Patočka a sociologie: Několik poznámek ke 110. výročí narození Jana Patočky [301]

Homolka, Jakub. 2017. „Patočka a sociologie: Několik poznámek ke 110. výročí narození Jana Patočky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 301-310

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz