Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Michal Kubát:
Un politologo militante. Giovanni Sartori (1924–2017) [283]

Kubát, Michal. 2017. „Un politologo militante. Giovanni Sartori (1924–2017).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 283-289

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz