Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Jiří Vinopal:
Reakce na text „Blízká setkání“ [276]

Vinopal, Jiří. 2017. „Reakce na text „Blízká setkání“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 276-282

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz