Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Dušan Lužný:
Blízká setkání třetího druhu [272]

Lužný, Dušan. 2017. „Blízká setkání třetího druhu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 272-275

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz