Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Čeští sociologové a socioložky – setkávání a míjení [269]

, . 2017. „Čeští sociologové a socioložky – setkávání a míjení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 269-271

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz