Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2017

Czech issue

Content

Articles

Lukáš Linek, Marcela Voženílková:
The Decline of the Party and the Rise of Party Leaders? The Personalisation of Voting Behaviour in the Czech Republic [147]

Jan Šerek:
The New Young Masaryks? Support for Democracy and Its Principles among Czech Adolescents [181]

Aleš Kudrnáč:
The Impact of Open Classroom Climate and Classroom Socio-economic Composition on Civic Knowledge and Attitudes towards Voting [209]

Petr Gibas:
Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home [241]

Debate

Čeští sociologové a socioložky – setkávání a míjení [269]

Karel Čada, Ondřej Špaček, Barbora Vacková:
Blízká setkání [269]

Dušan Lužný:
Blízká setkání třetího druhu [272]

Jiří Vinopal:
Reakce na text „Blízká setkání“ [276]

Obbituaries

Michal Kubát:
Un politologo militante. Giovanni Sartori (1924–2017) [283]

Miroslav Novák:
Giovanni Sartori: politický sociolog pluralismu [290]

Anniversaries

Jakub Homolka:
Patočka a sociologie: Několik poznámek ke 110. výročí narození Jana Patočky [301]

Jakub Mlynář:
K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela [311]

Book Reviews

Jiří Nekvapil:
Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel. The Creation and Development of Ethnomethodology [319]

Luděk Jirka:
Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci [322]

Martin Charvát:
Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.): Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace [326]

Martina Štěpánková Štýbrová:
Lenka Slepičková: Diagnóza neplodnost. Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti [328]

Hana Novotná:
Jan Jandourek: Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu [331]

Information

Veronika Gregorová:
Konference „Stárnutí 2016“, Praha, 21.–22. 10. 2016 [337]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz