Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

František Znebejánek:
6. olomoucká sociologická podzimní konference „Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy“, Olomouc, 19.–21. 10. 2016 [141]

Znebejánek, František. 2017. „6. olomoucká sociologická podzimní konference „Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy“, Olomouc, 19.–21. 10. 2016.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 141

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz