Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Lucie Vondráčková:
Jonathan Eig: The Birth of the Pill: How Four Crusaders Reinvented Sex and Launched a Revolution [138]

Vondráčková, Lucie. 2017. „Jonathan Eig: The Birth of the Pill: How Four Crusaders Reinvented Sex and Launched a Revolution.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 138-140

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz