Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Luděk Jirka:
Roger Waldinger: The Cross-Border Connections [136]

Jirka, Luděk. 2017. „Roger Waldinger: The Cross-Border Connections.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 136-137

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz