Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Magdaléna Šťovíčková Jantulová:
Martin Hájek: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů [130]

Jantulová, Magdaléna Šťovíčková. 2017. „Martin Hájek: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 130-131

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz