Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Jiří Přibáň:
Bořit zdi samozřejmosti: k úmrtí Zygmunta Baumana [121]

Přibáň, Jiří. 2017. „Bořit zdi samozřejmosti: k úmrtí Zygmunta Baumana.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 121-126

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz