Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Bernard Lahire:
Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: jak promýšlet jednotu humanitních a společenských věd [105]

Lahire, Bernard. 2017. „Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: jak promýšlet jednotu humanitních a společenských věd.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 105-120

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz