Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Marek Skovajsa:
Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire [101]

Skovajsa, Marek. 2017. „Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (1): 101-104

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz