Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2017

Czech issue

Content

Articles

Josef Bernard, Martin Šimon:
Inner Peripheries in the Czech Republic: The Multidimensional Nature of Social Exclusion in Rural Areas [3]

Martin Ďurďovič:
The Circle of Sociological Rationality: The Position of the Sociologist from a Hermeneutical Perspective [29]

Daniela Vajbarová:
A Gender Perspective on Newsroom Culture and Working Conditions: The Case of a Regional Czech Television News Desk [51]

Irena Kašparová:
Home Schooling as an Expression of Cultural Creativism [79]

Papers

Marek Skovajsa:
Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire [101]

Bernard Lahire:
Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: jak promýšlet jednotu humanitních a společenských věd [105]

Obituaries

Jiří Přibáň:
Bořit zdi samozřejmosti: k úmrtí Zygmunta Baumana [121]

Book Reviews

Yuliya Moskvina:
Barbara Havelková, Blanka Bellak-Hančilová (eds.): Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci [127]

Magdaléna Šťovíčková Jantulová:
Martin Hájek: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů [130]

Tomáš Samec:
Joe Deville: Lived Economies of Default – Consumer Credit, Debt Collection and the Capture of Affect [132]

Luděk Jirka:
Roger Waldinger: The Cross-Border Connections [136]

Lucie Vondráčková:
Jonathan Eig: The Birth of the Pill: How Four Crusaders Reinvented Sex and Launched a Revolution [138]

Information

František Znebejánek:
6. olomoucká sociologická podzimní konference „Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy“, Olomouc, 19.–21. 10. 2016 [141]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz