Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2016

Radoslava Semanová:
Správa z konferencie „Občianske aktivity a angažovaný výskum“, Bratislava, Slovensko, 3.–4. 11. 2015 [258]

Semanová, Radoslava. 2016. „Správa z konferencie „Občianske aktivity a angažovaný výskum“, Bratislava, Slovensko, 3.–4. 11. 2015.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (2): 258

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz