Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2016

Michaela Pixová:
Kerstin Jacobsson (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe [119]

Pixová, Michaela. 2016. „Kerstin Jacobsson (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (1): 119-124

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz