Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2016

Lenka Hanovská:
Gianni Vattimo: Transparentní společnost [114]

Hanovská, Lenka. 2016. „Gianni Vattimo: Transparentní společnost.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (1): 114-116

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz