Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2016

Petra A. Beránková:
Zygmunt Bauman, Carlo Bordoni: Stát v krizi [111]

Beránková, Petra A.. 2016. „Zygmunt Bauman, Carlo Bordoni: Stát v krizi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (1): 111-113

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz