Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Jakub Grygar:
Konference Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined [266]

Grygar, Jakub. 2007. „Konference Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 266-269

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz