Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Michał P. Garapich:
Superdiverzita a antropologie globálního města na začátku 21. století [264]

Garapich, Michał P.. 2007. „Superdiverzita a antropologie globálního města na začátku 21. století.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 264-265

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz