Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Hana Synková:
Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu [259]

Synková, Hana. 2007. „Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 259-261

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz