Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Jan Grill:
Davide Torsello, Melinda Pappová (eds.): Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe [252]

Grill, Jan. 2007. „Davide Torsello, Melinda Pappová (eds.): Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 252-254

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz