Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Jakub Grygar:
Petr Skalník (ed.): Anthropology of Europe. Teaching and Research [241]

Grygar, Jakub. 2007. „Petr Skalník (ed.): Anthropology of Europe. Teaching and Research.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 241-243

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz