Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Radan Haluzík:
Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An ethnography of NATO membership [238]

Haluzík, Radan. 2007. „Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An ethnography of NATO membership.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 238-240

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz