Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Roman Džambazovič:
Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village [224]

Džambazovič, Roman. 2007. „Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 224-226

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz